Assetmanagement

ONZE AMBITIE.

Een maximaal rendement halen uit assets is waar wij voor staan. Vanuit zowel strategisch-tactisch niveau als technisch-operationeel niveau adviseren en ondersteunen wij onze klanten. Zowel voor het assetportfolio als assets specifiek optimaliseren wij de balans tussen kwaliteit, kosten en risico’s.

Vanuit meervoudige trendanalyses genereren wij verschillende beheer- en onderhoudsscenario’s. Getoetst aan de bedrijfswaarden van de asseteigenaar resulteert dit in een geoptimaliseerde meerjarenprogrammering.

TEYLER Assetmanagement staat voor:

Dashboard.

Middels een dashboard visualiseren wij de status van uw assets. Dit geeft u inzicht in de technische staat van de assets maar bijvoorbeeld ook informatie op het gebied van CO2 besparingen op basis van doorgevoerde maatregelen of hotspots van calamiteit-meldingen. Hiermee vormt het dashboard een graadmeter voor de gekozen onderhoudsstrategie en een leidraad voor bijvoorbeeld uw voortgangsoverleggen met de opdrachtgever. Het dashboard en de KPI’s passen wij aan, aan uw informatiebehoefte.

Middels een API (digitale beveiligde verbinding) koppelen wij het dasboard direct met uw BMS of informatiesysteem. Hierdoor is de informatie in het dashboard altijd actueel en accuraat en is het importeren en exporteren van data verleden tijd! Een voorbeeld van een interactief dashboard met diverse functies is in onderstaande afbeelding weergegeven.

In dit interactieve dashboard worden op basis van open data, kunstwerken van Rijkswaterstaat getoond. Dit dashboard is een voorbeeld hoe Teyler klant specifiek inzicht kan geven in assets. Dit dashboard is aangevuld met fictieve waarden voor de assetkwaliteit op basis van inspectiegegevens en de hoeveelheid meldingen en calamiteiten. Klik gerust op de verschillende elementen in het dashboard, en zie wat er mogelijk is wanneer data interactief wordt getoond.

Projecten.

GEBIEDS-CONTRACT NOORD-HOLLAND ZUID

Teyler voert assetmanagement uit voor provinciale eigendommen in de regio Noord- Holland Zuid; zonder meer het meest drukke deel van de provincie. Hier optimaliseren wij de doorstroming en bereikbaarheid in een intensief en economisch belangrijk gebied.

PRESTATIE-CONTRACT OOST NL ZUID RWS

Teyler draagt bij aan het functioneren en presteren van ruim 700 km aan rijkswegen, 300+ bruggen/viaducten/duikers door risico gestuurd onderhoudsmanagement toe te passen. De asseteigenaar is tijdig geïnformeerd over de toestand (kwaliteit en risico’s) en potentiele verbeteringen.

ASSET-MANAGEMENT MOERDIJK

Met dashboards maken wij het functioneren en presteren inzichtelijk voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Daarnaast hebben wij een onderhoudsmodel ontwikkeld om risico gestuurd onderhoudstaken uit te voeren op basis van de beschikbare data. Het model maakt scenario’s en de verschillen inzichtelijk.

DATA CRUNCHING PROJECT

Wij maken data inzichtelijk door deze te verzamelen, koppelen en analyseren. Hiervoor werken wij samen met diverse BMS-systeemmakers. Wij koppelen alle data aan elkaar waarmee het niet noodzakelijk is een systeem aan te schaffen. De data zetten wij in voor het verwerken van inspecties voor investeringsvoorstellen tot meerjarenplannen.
Nieuwsgierig naar wat we concreet kunnen betekenen?

Neem contact met ons op of mail direct met Mats

Kenaupark 23 | 2011 MR Haarlem | Nederland
Email: info@teyler.eu | Telefoon: +31 (0)23 204 90 50

KvK 616.272.08 | btw NL.8544.196.15.801

TEYLER © 2020 

Nederlands