Projectontwikkeling

ONZE AMBITIE.

TEYLER vertaalt initiatieven en ideeën voor vastgoed naar haalbare en ambitieuze projecten. Wij kijken met een integrale benadering naar vraagstukken om te komen tot duurzame oplossingen voor de toekomst. We willen ambities waarmaken. Hiervoor richten we ons op het achterhalen van het echte doel van het idee of project. Vervolgens helpen wij onze klanten dit doel juist te formuleren en zorgen we dat dit doel ook daadwerkelijk behaald wordt.

We werken initiatieven uit tot concrete projectvoorstellen, die ambitieus maar realistisch zijn. Enerzijds helpen we vastgoedeigenaren, investeerders en initiatiefnemers hun ideeën uit te werken tot concrete projecten en anderzijds bouwen we aan een eigen vastgoedportfolio. Door vroeg in het proces betrokken te zijn, creëren we aan de voorkant de mogelijkheid om onze kennis van en ervaring in onder andere assetmanagement en contractmanagement te implementeren.

ONZE SPECIALISTEN.

Onze projectontwikkelaars pakken uitdagingen met beide handen aan. Vanuit onze ambitie en enthousiasme brengen wij projecten met de gewenste projectdoelstellingen tot een resultaat met positieve impact op een duurzame leefomgeving. Onze integrale benadering is voelbaar in alle facetten van het ontwikkelproces. Wij maken de verbinding met bijvoorbeeld de beheer- en onderhoudsfase door onze assetmanagers vroegtijdig te betrekken. Dit geeft ons inzicht in de doelmatigheid van onze toepassingen en vergroot de kans van slagen van de gestelde projectdoelstellingen.

Wat wij doen.

ANALYSEs

Uitvoeren van omgevingsanalyse, stakeholdersanalyse, risicoanalyse, impactanalyse en marktonderzoek.

HAALBAARHEIDS-STUDIES & PROJECT-VOORSTELLEN

Onderzoeken van haalbaarheid en rendabiliteit van projecten en alternatieven, en opstellen van een vastgoedstrategie. Dit werken we uit in een rapport dat als basis dient om keuzes te maken en onderbouwen.

CONCEPT-ONTWIKKELING

Ideeën uitwerken tot concepten, die als basis dienen voor het ontwikkelplan en de vastgoedstrategie.

VISUALISEREN & VORMGEVING

Ambities, concepten, ontwerpen en plannen uitwerken in aantrekkelijke en doeltreffende beelden, tekeningen, schema’s en presentaties.
Nieuwsgierig naar wat we concreet kunnen betekenen?

Neem contact met ons op of mail direct met Yvette

Kenaupark 23 | 2011 MR Haarlem | Nederland
Email: info@teyler.eu | Telefoon: +31 (0)23 204 90 50

KvK 616.272.08 | btw NL.8544.196.15.801

TEYLER © 2020 

Nederlands