Tendermanagement

Onze ambitie.

Het tenderteam van Teyler ondersteunt en begeleidt uw organisatie in alle fasen van het aanbestedingsproces.

Ons team bestaat uit slimme, sociale en nuchtere adviseurs die aandachtig luisteren. Met een kritische blik leggen we snel het verband tussen de inhoud en de klantvraag. Enerzijds brengen wij rust door middel van een gestructureerde aanpak. Anderzijds durven wij te “prikken” waar nodig om onze klanten uit te dagen tot creatieve oplossingen te komen.

Dit doen we niet alleen. Teyler is een integrale organisatie, met meer disciplines naast tendermanagement. We brengen expertise in op het gebied van assetmanagement, contractmanagement en projectbeheersing, waardoor we breder kijken dan de aanbesteding. Naast het schrijven van een winnend plan identificeren we risico’s en kansen voor de uitvoering en het onderhoud.

Wij gaan voor een langdurige samenwerking waarin we van elkaar leren en continu verbeteren. Hierdoor leveren we steeds beter maatwerk. Geen eenmalig succes, maar structureel winnen als team!

Ons speelveld.

We bewegen ons in een continu veranderend speelveld. Onze focus ligt op de bouw & infra, maar we maken geregeld uitstapjes naar andere sectoren. We verbeteren ons continu in de bestaande aanbestedingstechnieken en -methodieken en gaan mee in nieuwe trends zoals Rapid Circular Contracting.

CONTRACTVORMEN

RAW – Bouwteam – UAV –

UAV-gc – DB(F)M(O)

BRANChES/ SECTOREN

Bouw – infra – gebiedsonderhoud -wegdekmetingen – energie

OPDRACHTGEVERS

Rijkswaterstaat, provincies,
gemeentes, waterschappen, veiligheidsregio’s, ProRail, TenneT

AANBESTEDINGS-VORMEN

EMVI, BVP, RCC, concurrentiegerichte dialoog

KLANTEN

DJZ, Speer, Kroeze, Omexom, Heijmans, Krinkels, Wegdekmeten, GripRoad, SUEZ, Spaarnelanden

“ Teyler heeft ons geholpen om verschillende tenders succesvol af te ronden. De professionele manier van werken en de scherpe vragen heeft ons tevens geholpen onze unit propositie naar het volgende level te helpen. ”

R. Groenestein (Spaarnelanden)

Diensten Tendermanagement.

VORMGEVING

Vormgeven van plannen, tekeningen, schema’s en afbeeldingen voor de juiste “look en feel”

Sessies

Initiëren, voorzitten en begeleiden van (creatieve) sessies om tot de kern van kansen, risico’s en onderscheidende inhoud te komen

Analyses

Uitvoeren van omgevings-, contract-, klantvraag- en stakeholderanalyse

Reviews

Een kritische blik op het plan in relatie tot de uitvraag

TENDER COORDINATIE

Organiseren van het tenderproces van begin tot de indiening van het plan, inclusief evaluatie

Schrijven

Vertalen van input en informatie naar winnende EMVI-plannen
Nieuwsgierig naar wat we concreet kunnen betekenen?

Neem contact met ons op of mail direct met Dennis

Kenaupark 23 | 2011 MR Haarlem | Nederland
Email: info@teyler.eu | Telefoon: +31 (0)23 204 90 50

KvK 616.272.08 | btw NL.8544.196.15.801

TEYLER © 2020 

Nederlands