AdobeStock 572860957
Het juiste ontwerp op tijd en uitvoerbaar vastgelegd tegen een voor alle partijen redelijke prijs.
  

Inkoopmanagement.

Een praktische en risicogestuurde inrichting van de inkoop en flexibel schakelen tussen ontwerp, voorbereiding en realisatie. Dat is hoe wij bijdragen aan een goed eindresultaat op projecten.  Aan de hand van het risicoprofiel nemen wij in de besluitvorming de juiste directieleden en/of projectmanagers mee in het proces.

Door het inkoopproces robuust in een projectorganisatie in te bedden, spelen wij vroeg in op de continu veranderende wereld om ons heen. Hierdoor leveren wij zekerheid van resultaat, ook bij veranderende prijsniveau’s en onzekere leveringen.  

A27 Everdingen - Hooipolder.

In het project A27 Everdingen-Hooipolder waren wij o.a. verantwoordelijk geweest voor het inkoopmanagement. Hiervoor hebben wij bijgedragen aan het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het inkoop- en subcontractmanagement. Zowel voor de reguliere scope als de contractering van de fase 2 onderdelen.