AdobeStock 436782767
Spanningsdistributie
Rijkslocaties. 

In opdracht van o.a. Defensie schreef Heijmans zich in op de tender Raamovereenkomst Spanningsdistributie aan Hoog- en Laagspanningsdistributiesystemen op Defensie- en Rijkslocaties. Hierbij was Heijmans bij aannemen verantwoordelijk voor het inspecteren, keuren en onderhouden van Hoog- en Laagspanningsinstallaties en het uitvoeren van projecten ten behoeve van deze installaties.

Wij hebben bijgedragen door de tender te coördineren, het plan van aanpak te schrijven en vorm te geven. Naast het tenderproces hebben wij benodigde kennis geleverd om de aanbieding te optimaliseren. Zo hebben wij een contractmanager ingezet om de samenwerking tussen Heijmans en Defensie te optimaliseren. Ook hebben onze datamanagers de documentenstroom geanalyseerd om deze vervolgens te optimaliseren. En hebben zij een automatiseringsvoorstel geschreven en real-time dashboards ontwikkeld als stuurinformatie voor Defensie.

Door kennis bij te dragen in het tenderproces zijn wij samen met Heijmans tot een winnende aanbieding gekomen.

Meer projecten.

Wij geloven dat samenwerking en een brede kijk op projecten het beste resultaat geeft. Daarom passen wij deze werkwijze toe in al onze projecten.