A27 houten hooipolder 2
A27 Everdingen- Hooipolder. 

Een praktische en risicogestuurde inrichting van de inkoop en flexibel schakelen tussen ontwerp, voorbereiding en realisatie. Dat is hoe wij bijdragen aan een goed eindresultaat op projecten.  Aan de hand van het risicoprofiel nemen wij in de besluitvorming de juiste directieleden en/of projectmanagers mee in het proces.

Wij hebben bijgedragen aan de combinatie ALSÉÉN door zorg te dragen voor het contract-, inkoop-, en risicomanagement. In ons contractmanagement hebben wij invulling gegeven aan de uitgevraagde shoulder-to-shoulder contracteringsmethode (2-fasen). Zo hebben wij gezorgd voor een voorspelbare en transparante invulling aan de scope richting opdrachtgever Rijkswaterstaat en haar strategische partners.

Ook hebben wij bijgedragen aan het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het inkoop- en subcontractmanagement, zowel voor de reguliere scope als de contractering van de 2-fasen onderdelen. Hierbij hebben wij door onze risicogestuurde aanpak het inkoopproces begeleid.

Door onze werkzaamheden op elkaar af te stemmen hebben wij ALSÉÉN ondersteund in haar verplichtingen richting Rijkswaterstaat.  

Meer projecten.

Wij geloven dat samenwerking en een brede kijk op projecten het beste resultaat geeft. Daarom passen wij deze werkwijze toe in al onze projecten.