AdobeStock 433826106
Beverwijk 150kV en 380kV. 

In opdracht van Tennet realiseert SC&M de uitbreiding van het bestaande 380kV hoogspanningsstation en de bouw van het nieuwe 150kV schakelstation. Hierdoor is TenneT in staat te voldoen aan de groeiende elektriciteitsvraag.

TEYLER verzorgt voor SC&M het omgevingsmanagement voor dit project. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij het opstellen van het omgevingsmanagementplan. TEYLER verzorgt de beheersing van de conditionerende aspecten, zoals vergunningen, kabels & leidingen, NGE’s, explosieven, archeologie en ecologie. Ook heeft TEYLER het stakeholdermanagement verzorgt waarbij we draagvlak hebben gecreëerd en hinder voor de omgeving hebben beperkt.

Meer projecten.

Wij geloven dat samenwerking en een brede kijk op projecten het beste resultaat geeft. Daarom passen wij deze werkwijze toe in al onze projecten.