AdobeStock 135083942
Continue kwaliteitsborging
met een flexibele aanpak.
 

Kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsmanagement is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor onze werkzaamheden. Wij luisteren naar jou en vertalen jouw wensen naar concrete doelstellingen en een kwaliteitsplan. Tijdens de uitvoering controleren wij of doelstellingen gehaald worden. Wanneer uitgangspunten veranderen of externe factoren invloed hebben, leveren wij de juiste beslisinformatie aan waarmee jij kan bijsturen.  

In ons kwaliteitsmanagement onderschrijven we de ISO9001-filosofie waarin de plan-do-check-act methode en een risicogestuurde benadering een belangrijke rol speelt.

Windplanblauw.

In het project Windplanblauw hebben wij onze kennis van kwaliteitsmanagement ingezet om de procesmanagement en Systems Engineering in te richten. Dit hebben wij o.a. gedaan door middel van een kwaliteitsanalyse.