004dd13072022BallastNedam ©Kloet
Windpark Tweede Maasvlakte. 

In het project Windpark Tweede Maasvlakte is Ballast Nedam verantwoordelijk voor de 22 turbinefundaties en de kabelscope tot het inkoopstation. Hierin paste Ballast Nedam voor het eerst monopiles toe voor de zachte zeewering in het zand van de Maasvlakte. Door hun bijdrage leveren de onshore windturbines nu jaarlijks 416 GWh op en is het gehele ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds 2023 voorzien van groene stroom (7 jaar voor hun doelstelling van 2030).

Wij zijn van start tot oplevering betrokken geweest bij het Windpark Tweede Maasvlakte, als integraal onderdeel van het projectteam van Ballast Nedam.

Bij de start van het project hebben wij de projectstructuur en processen pragmatisch ingericht. Hierbij hebben wij een breed perspectief gehanteerd zodat processen blijvend op elkaar aansluiten. Hierdoor was er in elke fase controle over het project en transparantie naar zowel de hoofdaannemer als de opdrachtgever.

Tijdens de uitvoering waren wij verantwoordelijk voor het contractmanagement en het risicomanagement. Hierbij bewaakten wij dat de in het contract vastgelegde afspraken tussen partijen werden nagekomen en dat wijzigingen tijdig en correct werden afgehandeld. Met periodieke risicosessies hebben wij ervoor gezorgd dat de risico’s in beeld waren en dat de juiste beheersmaatregelen werden genomen.

Door onze gecombineerde kennis en integrale aanpak waren wij in staat om Ballast Nedam optimaal te ondersteunen voor de oplevering van de windturbines op de Tweede Maasvlakte.

Meer projecten.

Wij geloven dat samenwerking en een brede kijk op projecten het beste resultaat geeft. Daarom passen wij deze werkwijze toe in al onze projecten.